Ustawa Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz kontrole udzielania zamówień publicznych. Jest  przepisem nakładającym na zamawiającego wiele obowiązków, ale równocześnie  daje wiele uprawnień.

Skuteczna obsługa w zakresie stosowania ustawy jest podstawą do prawidłowego przygotowania oferty i otrzymania zamówienia, ponieważ od niej zależy efektywność działania oraz osiągnięcie sukcesu przez zamawiającego jak i przez oferenta.

Jako:

  • specjaliści w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem i przeszkoleniem z zakresu przygotowania dokumentacji na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
  • eksperci w zakresie środków ochrony prawnej posiadający rzeczywiste kompetencje do  przygotowania protestów i odwołań,
  • byliśmy arbitrami z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
  • specjaliści w programach Banku Światowego, Funduszu Spójności oraz w przygotowaniu umów według warunków kontraktowych FIDIC,   

Oferujemy pomoc w następujących zakresach:  

  • poprawne przygotowanie  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne,
  • wykonanie wszelkich czynności wynikających z ustawy, na każdym poziomie zaawansowania wśród niemal wszystkich sektorów gospodarki.