Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ZZO Olszowa Sp. z o.o.