Warunki kontraktowe FIDIC – Skuteczne narzędzie w procesie inwestycyjnym

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

       

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie:
  • FIDIC – Międzynarodowa Organizacja (Niezależnych) Inżynierów Konsultantów,
  • Ogólne zasady realizacji przedsięwzięć według procedur FIDIC,
  • Wydawnictwa i publikacje FIDIC.
 2. FIDIC a polskie prawo - zasady ogólne:
  • Zgodność zasad i procedur FIDIC, z polskim prawem budowlanym,
  • Zgodność zasad i procedur FIDIC z polskim prawem cywilnym,
  • Zgodność zasad i procedur FIDIC z polskim prawem zamówień publicznych,
  • Znaczenie Warunków Szczegółowych FIDIC.
 3. Procedura Przetargowa - opis przedmiotu zamówienia:
  • Zasady sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej),
  • Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC,
  • Instrukcja dla Oferentów i Dane przetargowe,
  • SIWZ według ustawy Prawo zamówień publicznych i FIDIC,
  • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – dokumentacja projektowa, ST, PFU. 
 4. Zasady tworzenia Warunków Kontraktowych FIDIC:
  • Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian,
  • Wprowadzenie do Warunków Ogólnych,
  • Wprowadzenie do Warunków Szczególnych,
  • Przegląd dokumentów Kontraktu.
 5. Warunki kontraktu na budowę "Czerwona Książka"
 6. Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem "Żółta Książka"
 7. Warunki kontraktu na realizację EPC / pod klucz "Srebrna Książka"
 8. Harmonogram realizacji
 9. Raportowanie
 10. Rozliczanie kontraktów według FIDIC:
  • Dopuszczalność zmian,
  • Roboty dodatkowe, uzupełniające , zamienne i zaniechane,
  • Zmiany i korekty Kontraktu,
  • Zaliczka, kwoty zatrzymane, kwoty warunkowe,
  • Świadectwa płatności,
  • Odpowiedzialność za wady.
 11. Dyskusja

Szkolenie polecamy dla:

Polecamy je wszystkim osobom, które w swojej pracy zawodowej zajmują się zarządzaniem inwestycji według warunków kontraktowych FIDIC.