Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych DEXTER
Zakład Szkolenia Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PETEKS
Gmina Dobroszyce
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław
Międzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony Cywilnej we Wrocławiu
„OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
Politechnika Wrocławska Centrum Kształcenia Ustawicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” w Zgorzelcu
1 2