Zasady współpracy z Inżynierem Kontraktu

Korzyści dla Uczestników szkolenia: 

Program szkolenia:

 1. Strony i osoby  w Warunkach Kontraktowych FIDIC:
  • Strony i osoby kontraktu,
  • Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy w realizacji przedsięwzięcia,
  • Inżynier Kontraktu pozycja i sposób funkcjonowania,
  • Współpraca i zespołowe działanie Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach  kontraktu,
  • Umowa z Inżynierem i zakres obowiązków,
  • Warunki wyboru Inżyniera,
 2. Uczestnicy realizacji kontraktu: Zamawiający, Wykonawca, Wyznaczeni Podwykonawcy,
 3. Procedury i finansowanie,
 4. Obmiar i wycena,
 5. Zmiany i korekty,
 6. Odpowiedzialność stron kontaktu,
 7. Wykonawstwo, jakość robót,
 8. Rozpoczęcie, opóźnienie i przejęcie robót,
 9. Roszczenia, rozstrzyganie sporów.

Szkolenie polecamy dla: