Zarządzanie Projektem
 Korzyści dla Uczestników szkolenia:

       

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania projektem
  1. Definicja zarządzania projektem
  2. Zasoby projektu
  3. Definiowanie sponsora projektu
 2. Planowanie celów projektu
  1. Określenie celów projektu
  2. Zdefiniowanie kryteriów oceny w odniesieniu do celów projektu
 3. Przedsięwzięcia budowlane
  1. Cechy charakterystyczne przedsięwzięć budowlanych
  2. Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym
  3. Podmioty procesu budowlanego
  4. Metody realizacji przedsięwzięć budowlanych
  5. Model organizacyjny przedsięwzięcia budowlanego
  6. Fazy realizacji przedsięwzięcia budowlanego
  7. Karta projektu
  8. Dokumenty ewaluacyjne projektu
  9. Podejście systemowe do zarządzania projektem
 4. Opracowanie budżetu projektu
  1. Identyfikacja typów kosztów
  2. Identyfikacja wysokości kosztów
 5. Zdefiniowanie zadań do realizacji
  1. Zestawienie zadań do realizacji
  2. Graficzna prezentacja struktury projektu
 6. Zdefiniowanie harmonogramu realizacji zadań
  1. Określenie czasochłonności realizowanych zadań
  2. Określenie ścieżki krytycznej
  3. Wykorzystanie wykresu Gantta w tworzeniu harmonogramu
 7. Regulacja kompetencji w zakresie realizacji projektu
  1. Definiowanie układu przedmiotowego i podmiotowego tablic kompetencyjnych
  2. Wypełnianie macierzy kompetencji
 8. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  1. Definiowanie ryzyka
  2. Planowanie działań alternatywnych
 9. Zarządzanie umowami o roboty budowlane
  1. Klasyfikacja umów
  2. Umowy o roboty budowlane
  3. Zarządzanie budową na podstawie zawartej umowy
 10. Monitoring realizacji projektu
  1. Analiza kryteriów oceny realizacji projektu
  2. Planowanie kontroli
  3. Śledzenie realizacji projektu
  4. Analiza wartości wypracowanej
 11. Zamknięcie projektu
  1. Ocena realizacji projektu
  2. Wnioski z realizacji projektu
 12. Sprawozdanie podsumowujące projekt
 13. Dyskusja  lub inne tematy problemowa na życzenie