Dolnośląski Zakład Przetwórstwa Plastiku „DolPlast” Sp. z o.o.
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
ECM Group Polska Sp. z o.o.
Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne – SITA Głogów Sp. z o.o.
Gmina Wrocław
INTEGER
IMP COMFORT Sp. z o.o.
IMP Polowat Sp. z o.o.
Izba Celna we Wrocławiu