JacobsGibb Polska Sp. z o.o.
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział Energetyka Kaliska
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim
PCC AG
Politechnika Wrocławska